PANİK ATAK BELİRTİLERİ

PANİK ATAK NEDİR?

Panik, kaygının en uç formu olarak tanımlanabilir. Panik yaşayan kişi genellikle korku hissiyle karşı karşıyadır ve mantıklı düşünmekte zorlanır. Paniğin ortaya çıkması için ortada bir tehdit olması gerekir; uçağın düşme ihitmali ya da doğal afetler gibi. Kişinin paniğe kapılması bazen ataklara dönüşür; bu panik ataktır. Panik bozukluk ise kişinin özellikle kalabalık yerlerde panik atak yaşayacağı korkusuna kapılması durumudur. Bu durumu sık sık yaşayan kişilerin bir terapist ile görüşmesi yararlı olacaktır.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ

Panik atak aniden gerçekleşir. Ne zaman ortaya çıkacağı belli olmaz ve aşırı stres, zamanla panik atağa dönüşebilir. Atağın süresi 5 ile 30 dakika arasında değişir. Kişi hayatında bir defa ya da birkaç kez panik atağı deneyimleyebilir. Panik atağın ortaya çıkmasının nedenleri deneyimler, stres, hatıralar ya da bir kişi olarak düşünülse de bazen ortada bir neden yokken de kendini gösterebilir.

Panik atağa neyin ya da nelerin neden olduğu tam olarak bilinmese de bazı kişilerin paniğe genetik yatkınlığının olabileceği ve yaşamdaki bazı stres kaynaklarının panik atakları tetikleyerek katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Ayrıca mitral kapak prolapsusu, hipertiroidizm, hipoglisemi gibi tıbbi durumlardan da kaynaklanabilir. Amfetaminler, kokain ve kafein gibi uyarıcıların kullanımı da bazı kişilerde panik atakların gelişmesine neden olabilir.

Panik Atak Belirtileri:

 • Titreme
 • Nefes darlığı, boğulma hissi
 • Kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı
 • Mide bulantısı, baş dönmesi, bayılma
 • Karmaşık düşünceler
 • Dar bakış açısı
 • El ve ayaklarda uyuşma
 • Korku veren düşünceler, özellikle de ölüm
 • Aşırı huzursuzluk
 • Kasların gerilmesi
 • Kontrolü ya da gerçeklik hissini kaybetme
 • Vücüttan koparılmış gibi hissetme

Panik atak oldukça yaygındır ve insanların yaklaşık % 30'u hayatlarında en az bir kez panik atağı deneyimler. Fiziksel belirtilerin ciddiyeti nedeniyle birçok kişi ilk panik atakta kalp krizi geçirdiğini düşünerek hastaneye gider. Panik ataklar aniden ortaya çıkıyor gibi görünse de, insanlar bazen ne zaman geleceğini tahmin edebilir. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerde panik atak görülme olasılığı yüksektir.

DSM’ye göre devam eden panik ataklar panik bozukluk teşhisinin konmasıyla sonuçlanabilir. Kişinin panik atak yaşayacağı korkusu belirli ortamlara girmekten kaçınmasına neden olur. Bu yüzden kişiler iş değiştirebilir, belirli aktiviteleri yapmayı bırakabilir bu da fiziksel ve duygusal durumlarını olumsuz yönde etkiler. Bazen bu tür korkular fobiye dönüşebilir. Örneğin; kalabalıkta panik atak yaşayacağını düşünen bir kişi agorafobi (açık alanda olma korkusu) geliştirebilir. Agorafobinin panik atakların bir sonucu olarak geliştiği düşünülmektedir ve kişinin evden hiç çıkmamasına neden olabilir.

Panik ataklar ve teşhisi konan panik bozukluklar tedavi edilebilir ancak birçok kişi gerçek durumunun farkında olmayabilir veya semptomlarının hayal ürünü olduğunu duyacakları korkusuyla tedavi arayışına girmez. Panik atağa neyin neden olduğunu bilmeyen kişiler astım atağı ya da kalp krizinden korkarak tekrar tekrar tıbbi yardım istemektedir.

Panik atak tedavisi olamayan bireylerde aşağıakilerin görülme olasılığı daha yüksektir;

 • Alkol veya uyuşturucu kullanma
 • Mali açıdan başkalarına bağımlı olma
 • Sağlık durumlarında düşüş
 • Hobi, spor veya eğlence için zaman ayırmama
 • İntihar girişiminde bulunma

Kaynakça: http://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/panic