SPOR PSİKOLOJİSİ NEDİR?

27 Aralık 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ilgili duyurusunla 50 psikolog ve 21 spor uzmanı olarak 71 psikoloji mezununa kontenjan açtığını duyurdu.

Bu ilanla birlikte binlerce psikoloğun bu pozisyona başvuracağını öngörmekteyiz. Bu doğrultuda bizler de spor psikolojisini tanıtmak konusunda uygun ortamın oluştuğunu düşünerek bu yazıyı kaleme almayı uygun gördük.

İlanı inceleyememiş veya tekrar hatırlamak isteyebilecek okuyucularımız için psikologları ilgilendiren detaylar yazının sonunda yer almaktadır.

NEDİR SPOR PSİKOLOJİSİ?

Spor psikolojisi, sporcuların optimal düzeyde performanslarını ve iyi oluşlarını sağlamak için psikolojik bilgi ve becerilerin kullanıldığı bir uzmanlık alanıdır. Bu alan spor katılımcılarının gelişimsel ve sosyal yönleri ile spor ortamları ve organizasyonlarıyla ilişkili sorunları sistematik olarak ele alır.

Spor psikolojisi, psikolojik durumların atletik performansı, egzersizi ve fiziksel aktiviteyi nasıl etkilediğini inceler. Bazı spor psikologları, performansı ve motivasyonu artırmak için profesyonel sporcular ve antrenörler ile çalışırken diğer profesyoneller, insanların refahını arttırmak için çalışmalarında egzersiz ve spordan yararlanır.

Profesyonel spor psikologları genellikle sporcuların rekabetten gelen yoğun baskıyla baş etmelerine ve odaklanma ve motivasyonla ilgili problemleri aşmalarına yardımcı olur. Ayrıca, performansı artırmak ve yaralanmalardan kurtulmak için sporcularla birlikte çalışırlar. Ancak spor psikologları sadece elit ve profesyonel sporcularla çalışmazlar. Ayrıca günlük hayatında spordan faydalanan insanların spor yapmaktan keyif almalarına ve bir egzersiz programına sadık kalmayı öğrenmelerine yardımcı olurlar.

UZMANLIK BİLGİSİ

Bir spor psikoloğunun aşağıdaki alan bilgilerine sahip olması beklenir:

  • Spor psikolojisi ile ilgili sosyal, tarihsel,kültürel ve gelişimsel temel teori ve araştırma bilgisi
  • Sporla ilgili konu ve tekniklerin psikolojik araştırmaları ve performans ile katılımcıların tatminine yönelik zihinsel yetenek eğitimleri bilgisi
  • Sporcularla ilgili klinik ve danışmanlık konuları bilgisi
  • Spor danışmanlığı ile ilgili organizasyonel ve sistematik konular bilgisi
  • Spor katılımcıları ile ilgili gelişimsel ve sosyal konular bilgisi
  • Spor ve egzersizin biyodavranışsal temelleri (egzersiz fizyolojisi, motor öğrenme, sporcu ilaçları vb.)
  • Spor ve müsabaka ile ilgili özel antrenman ve teknik bilgiler

SPOR PSİKOLOJİSİNDE YARARLANILAN YETENEK VE PROSEDÜRLER

Spor psikolojisi sporcuların karşılaştığı problemleri ele almak için bazı strateji ve prosödürleri kullanır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Performans geliştirme için bilişsel ve davranışsal beceri eğitimi: hedef belirleme; görüntü ve performans planlaması; konsantrasyon ve dikkat kontrol stratejileri; sporda özgüven, benlik saygısı ve yetkinlik gelişimi; bilişsel davranışçı öz denetleme teknikleri; duygu yönetimi, sportmenlik ve liderlik becerileri.

Danışmanlık ve klinik müdahaleler: atletik motivasyon; yeme bozuklukları ve kilo yönetimi; madde bağımlılığı; keder, depresyon, kayıp ve intihar; aşırı antrenman ve tükenmişlik; cinsel kimlik sorunları; saldırganlık ve şiddet; atletik yaralanma ve rehabilitasyon; kariyer geçişleri ve kimlik krizleri.

Danışma ve eğitim: spor organizasyonu danışmanlığı; genç sporcuların aileleriyle iletişim sağlama; antrenörlerin motivasyon, kişilerarası ve liderlik becerileri ve yetenekleri ile ilgili eğitimler; psikolojik zorlukların erken teşhisi ve önlenmesi ile ilgili olarak antrenörlerin ve yöneticilerin eğitimi.

Görüldüğü gibi bir spor psikoloğu destek verdiği kurum ve bireylere başarı ve iyi oluş konularında azımsanamayacak düzeyde katkı sağlar. Yazımızı bitirirken spor psikolojinin psikolojnin alt dallarından biri olduğunu ve bilgi ve beceri gerektirdiğini hatırlatmak isteriz.

Kaynakça

www.verywellmind.com/what-is-sports-psychology-2794906

hwww.apa.org/ed/graduate/specialize/sports.aspx


27.12.2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 Yılı Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog Alımı Duyurusunda yer aldığı şekliyle Spor Uzmanı grubunda 21 ve Psikolog grubunda ise 50 psikolog kontenjanına yer vermiştir.

24 Ocak 2022 (10:00) – 28 Ocak 2022 (17:00) tarihleri arasında başvurulara açılacak ilanda başvuru koşulları aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

A- Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,

4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

B- Özel Şartlar

1) Spor Uzmanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

2) Gençlik Çalışanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. b) Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

3) Psikolog pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Başvurular e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

EK-1 Kontenjan Dağılım Listesi