İŞ YERİNDEKİ PROBLEMLERE PSİKOLOJİK ÇÖZÜMLER

İnsanlar, yetişkinlik yaşantılarının yaklaşık üçte birini iş yerinde geçirirler, doğal olarak insanların ortak sorunu iş yerindeki problemler ve buna bağlı olarak gelişen strestir. İş yerindeki roller ve kişilerin beklentilerinden dolayı mükemmel bir iş yeri hayal etmek imkansızdır, mutlaka kişilik çatışmaları olacaktır. Bu nedenle, bazı işyeri sorunları insanların psikolojilerini olumsuz yönde etkiler. Araştırmalar, depresyon ve stresin iş yerindeki çatışmalara bağlı olarak geliştiğini ve gerektiğinde profesyonel bir destek alınmasını önermektedir.

GENEL İŞ YERİ PROBLEMLERİ

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları genel işyeri sorunları:

  • Kişilerarası çatışma
  • İletişim sorunları
  • Dedikodu
  • Zorbalık/mobbing
  • Taciz
  • Ayrımcılık
  • Düşük motivasyon ve iş doyumu
  • Performans sorunları
  • İşin kişiye uymaması

İş yeri genellikle farklı kişiliklere, iletişim biçimlerine ve dünya görüşlerine sahip kişilerin etkileşimde bulunduğu bir ortamdır. Dolayısıyla ayrımcılık, mobbing, dedikodu gibi kişinin huzurunu kaçıracak durumların ortaya çıkma olasılığı oldukça yüksektir. LGBT topluluğunun üyeleri özellikle iş yerinde korunmasız kalmaktadır. Buna ek olarak, bazı çalışanlar işlerinde memnuniyetsizlik yaşayabilir, iş performanslarıyla ilgili konularda mücadele edebilir veya yeteneklerine ve çıkarlarına uyan bir iş bulmakta güçlük çekebilir.

APA, iş güvenliği ve iş yerinde destek eksikliğinin iş yeri sorunlarını daha da kötüleştirdiğini belirtmiştir.

EN STRESLİ İŞLER

Bazı işler, özellikle yüksek derecede stres içerir. İş talebi kontrolü modeli olarak bilinen bir teori, kontrolün az olduğu işlerde stres seviyesinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. İtfaiye, pilot, asker ve polis en stresli işler arasında yer alır. Buna ek olarak sağlık personellerinin, öğretmenlerin ve sosyal hizmet uzmanlarının , depresyon düzeylerinde artış gözlemlenmiştir. Madencilik, inşaat ve gıda endüstrisinde çalışanlar arasında madde kötüye kullanım oranları yükselmektedir.

Çalışanların yaklaşık% 40'ı işini çok veya aşırı stresli olarak tanımlamaktadır. Ruh sağlığı semptomlarına ek olarak işle bağlantılı olarak ortaya çıkan stres, kalp krizi, hipertansiyon, ağrı ve uykusuzluk gibi fiziksel sağlık sorunlarına neden olabilir.

PSİKOTERAPİ İŞ YERİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜLMESİNE NASIL YARDIMCI OLUR?

Psikoterapinin iş yeri sorunlarını çözmeye yardımcı olabilecek çeşitli yolları vardır. Terapi, depresyon, endişe ve işyeri sorunlarından kaynaklanan diğer ruh sağlığı semptomlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir. Terapistler ayrıca çalışanlara işle ilgili stres ve diğer sorunlarla baş etmelerini sağlayacak becerileri de öğretebilirler. Örneğin bilişsel davranışçı terapi, insanların sağlıksız düşüncelerini fark etmesine ve bunları değiştirmesine yardımcı olur. Dikkat, meditasyon ve diğer stres yönetim teknikleri psikoterapi aracılığıyla öğretilebilir. Terapi, kişinin iletişim becerilerini geliştirmesini sağlarken aynı zamnda problem çözme becerisini geliştirmesi için de yararlı olacaktır.

Mesleki danışmanlık, mesleğe uyum, performans ve memnuniyet gibi konular ile ilgilidir. Bu tür bir danışmanlığın alınması işyerinde sorunların oluşmasını önlemek için yararlı olacaktır. Mesleki danışmanlar, bireylerin becerileri ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak en uygun işi bulmalarında yardımcı olurlar. Endüstri ve örgüt psikolojisi, iş yerindeki insan davranışlarına odaklandığı için iş yeri sorunlarıyla da özellikle ilgilidir. Bu alanda çalışan psikologlar, çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için iş yerlerinde eğitimler verebilirler.

Kaynakça: http://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/workplace-issues