ÇOCUĞUMUN ARKADAŞI YOK, NE YAPMALIYIM?

Çocuklar bazı zamanlarda yalnız vakit geçirmekten hoşlanırlar. Bu durum oldukça normaldir. Kaygı duymamak gerekir. Bir çocuğun hiç arkadaşı yoksa ve kendisini özellikle yalnız ve sosyal açıdan yetersiz hissediyorsa, kaygı duyulacak bir durum söz konusudur.

Nedenleri;

Çocukla ilgili etkenler;

 • Mizaç özellikleri
 • Dikkat ve hiperaktivite problemleri
 • Öğrenme güçlükleri
 • Sosyal beceri problemleri
 • İletişim becerilerinde eksiklikler
 • Fiziksel engel
 • Duygusal güçlükler
 • Kültürel değerlerin farklı olması

 • Aileyle ilgili etkenler;
 • Anne-baba tutumları
 • Anne- babanın aşırı eleştirici olması
 • Anne-babanın yetersiz sosyal becerilere sahip olması
 • Ailede istismarın yaşanması
 • Anne-babanın aşırı sınırlamalar getirmesi
 • Ailede aşırı stres.

Çevresel etkenler;

 • Ailenin kırsal bir bölgede yaşaması,
 • Yaşanılan bölgede çocuk sayısının az olması,
 • Ailenin ekonomik açıdan sıkıntı yaşaması ve sık sık yer değiştirmesi,
 • Evin okula uzak bir yerde olması,
 • Dil ve kültür farklılıkları

Anne-Baba Neler Yapabilir?

 • Çocuğunuza davranışlarının sonuçlarına göre düşünmeyi öğretin; Çocuğunuzun problemini gelecekte karşılaşabileceği koşullarla ilişkilendirin.
 • Evde açık iletişimi sürdürün: Çocuğunuzun problemini açıkça konuşabileceği bir ortam yaratın.
 • Çocuğunuzun akranlarıyla yaşadığı sosyal problemleri küçümsemeyin.
 • Empati ve sorumluluk duygularını kazandırın.
 • Çocuğunuzu gözlemleyin.
 • Okul ve öğretmenleriyle iletişim halinde olun.
 • Çocuğunuzun yetenek ve ilgilerini saptayın.
 • Sosyal faaliyetlere yönlendirin.
 • Uzman yardımı alın.

Kaynakça

Yavuzer, P. D. (2000). Okul Çağı Çocukluğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.