DİSKALKULİ NEDİR?

Diskalkuli; matematiksel işlemleri hesaplama, kavrama, tanıyıp kullanmada açığa çıkan yetersizliktir.

Diskalkulinin Nedenleri Nelerdir?

 1. Bireyden kaynaklanan nedenler;
 • Gelişimsel bozukluk
 • Duyusal sorun ya da duyusal özür
 • Kronik hastalıklar
 • Zihinsel engel
 • Nörolojik engeller
 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite

 1. Çevreden kaynaklanan nedenler
 • Okul-öğretmen sorunları
 • Sosyo-kültürel yetersizlikler
 • Hatalı anne-baba tutumu
 • Yaşam içinde gelişen olaylar( okul değiştirme vb.)
 • Aile içi çatışma
 • Ekonomik dezavantaj

Diskalkulik Bireylerin Özellikleri

• Dikkatsizlik yüzünden hata yapılması

• Matematik işlemlerinde kullanılan yöntemlerin ve sezgilerin zayıf olması

• Toplama ve çarpma işlemlerinin değişme özelliğini tanımadaki yetersizlik

• Görsel ve mekânsal işleyiş ile ilgili problemler

• Temel matematik becerileri içeren işlemlerin oldukça yavaş ve zor çözülmesi

• Para üstü verirken şaşırma, işlem yaparken on parmak kullanma

• Sayıları kıyaslamada zorlanma

• Zamanı anlatmada, yer-yön duygusunda zayıflık

• Günlük hayat problemlerini anlamada, bilgileri ve olayları sıralamada zorlanma

• Basit geometrik şekilleri çizememe ve tanımlayamama

Neler Yapılabilir?

Sayısal becerilerini geliştirmek için;

 • Sorulan sorulardaki bazı bölümlerin önemini vurgulamak için belirgin yazılması
 • Görselliğe önem verilmesi, soruların içerisinde tablolara ve şekillere yer verilmesi
 • Birçok aşamada çözülebilecek sorunların küçük ve kullanışlı adımlara ayrılması
 • Sayısal işlemleri daha kolay algılayabilmeleri için bazen somut örnekler verilmesi

Okuma becerilerini geliştirmek için;

 • Bireylerin okurken zorlanmamaları için yazıların açık seçik olması, satır uzunluklarının iyi ayarlanması
 • Karışık ve şekilli yazılara nazaran düz yazının tercih edilmesi
 • Fotokopi kitaplardan çok orijinal kitapların kullanılması

Genel anlamda çocukların öğrenmelerini kolaylaştırmak için;

 • Bireylerin hafızalarını güçlendirmek, derste öğrendiklerini pekiştirmek ve bilgileri geri getirmeye yardımcı olmak için sınıfın duvarlarına bunları hatırlatıcı resimler asılması
 • Sınav yapılmada önce genel tekrar yapılması
 • Öğrencilerin müsvedde kâğıt kullanmalarına izin verilmesi
 • Her bireyin kendine has öğrenme becerisinin organize edilmesi
 • Matematiksel kavramlar öğretilirken bellek destekleyici ipuçları verilmesi

Kaynakça

Butterworth, B. (2005). “Developmental Dyscalculia. In J. I. D. Campbell (Ed.), Handbook of Mathematical Cognition” Hove: Psychology Pres,455–467.

Korkmazlar, Ü. (2003).”Okul Öncesi Dönemde Öğrenme Sorunlarını Tanımak”. Okul Öncesi Eğitim: Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu, Bildiri Metinleri, İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayınları, 27–36.

Akın, A& Sezer, S.(2010). “Diskalkuli: matematik öğrenme güçlüğü ’’. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim,126, 41-48