KİTAPLARA KONU OLAN BİR DURUM: ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Antisosyal kişilik, ahlaki kurallara ve kültürel normlara uyulmaması ile karakterize edilen bir durumdur. Antisosyal kişiler genellikle manipülatif, zararlı davranışlar sergilerler.

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BELİRTİLERİ

"Antisosyal kişilik bozukluğu" terimi 1980'lerde psikopati terimine bir alternatif olarak ortaya çıkmış ancak yeni çalışmalar psikopatİ ile antisosyal kişilik arasında farklılıkların olduğunun altını çizmektedir. Ceza sistemi psikopat terimini, ahlaka aykırı davranan kişiler olarak tanımlarken genel olarak halk arasında antisosyal kişilik tanısı konan insanlar sıklıkla sosyopat olarak adlandırılır.

Antisosyal kişiler, ahlak kurallarını anlarlar bu yüzden davranışlarını gizleyerek başkalarını manipüle etme yeteneklerini kullanırlar; ancak ahlaki kurallara uymakta zorlanırlar ve empati yetenekleri zayıftır.

  • Özellikle çocukluk döneminde hayvanlara karşı kötü davranırlar
  • İnsanları manipüle etmek için güçlü bir yeteneğe sahiplerdir
  • Dürtüsellik ve risk alma davranışları vardır
  • Bağımlılık ya da diğer faktörlerden bağımsız olarak kanunla sürekli başları derde girer
  • Sık sık yalan söyler ve hırsızlık yapma eğilimleri vardır
  • Pişmalıklarını göstermede başarısızlardır
  • Empati yetenekleri yoktur, başkalarının acısından zevk alabilirler

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ NEDİR?

Antisosyal kişilik bozukluğunun temel nedeni hala tam olarak bilinmemektedir ancak çevrenin ve genetiğin etkisinin önemi büyüktür. Travma ve şiddete maruz kalan çocuklar ya da ebeveynleri antisosyal kişilik özelliklerine sahip olan çocuklar bu bozukluğa sahip olabilirler. Nörolojik bulgulara göre antisosyal kişilik özellikleri, prefrontal korteksteki bir bozukluktan kaynaklanabiliyor olabilir.

Yaklaşık 8 milyon Amerikalı’nın antisosyal kişilik bozukluğu tanısı vardır ve yaş aralığı 25 ile 44’tür. Bu durum erkekler arasında kadınlara göre daha çok yaygındır ve erkeklerin yaklaşık% 5.5'ini etkiler. Kadınların ise %2’sinden azında görülür. Mahkumlardaki nüfus arasında kişilik bozuklukları çok yaygındır ve antisosyal kişilik bozukluğu en yaygın olanıdır. Tahminler büyük farklılıklar gösterse de, araştırmalarcılar mahkumların en az% 20'sinin ve belki de% 50'sinin antisosyal kişilik sahibi olduğunu düşünmektedir.

TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Antisosyal kişilik bozukluğunun tedavisi oldukça zordur. Tedavi, antisosyal davranışları değiştirmeye ve suç işleme eğilimini azaltmaya odaklanırken, aynı zamanda bu durum ile beraber görülebilen madde bağımlılığı gibi tüm koşulların tedavi edilmesine odaklanmaktadır. İnsanlar mahkeme kararı olmadan ya da başka bir durumdan şikayet ederek gelmediği sürece genelde bireysel olarak tedavi arayışı içine girmezler. Antisosyal kişiliği olan insanlar tedaviden ayrılma, terapistlerine yalan söyleme veya terapistlerini manipüle etme eğilimi gösterebilirler.

POPÜLER KÜLTÜRDE ANTİSOSYAL KİŞİLİK

Sosyopati ve ilgili durumların incelenmesi romanlara konu olacak kadar popüler bir konu haline gelmiştir. Örneğin The Sociopath Next Door adlı kitap en çok satanlar listesine girmiştir. Dexter adlı dizide ise Dexter, seri katilleri öldürerek şiddet içeren dürtülerini yerine getiren antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bir adamdır. Toplumun bu tür durumlara olan ilgisi büyüktür. Türkiye’de ise Amerika’da olduğu gibi seri katil vakaları yoğun değildir.

Kaynakça:http://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/antisocial-personality