PsychologyTALKS ''Çocuk Cinsel İstismarı'' - WEBİNAR

Başlangıç
 • 25
 • Ekim

  Pazar

 • 09:30

Bitiş
 • 25
 • Ekim

  Pazar

 • 19:00

 • Etkinlik Yeri: Zoom Programı
 • Etkinliği Bildiren: Web Yöneticisi
 • Etkinlik Ücreti: 120,00 TL
 • Yetkili İrtibat: +90 850 346 68 26 I psychologytalkstr@gmail.com
 • Etkinliği Paylaş :
PsychologyTALKS ''Çocuk Cinsel İstismarı'' - WEBİNAR

PsychologyTALKS ekibi bu çalışmasında sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli ve yaralayıcı konularından biri olan ''Çocuk Cinsel İstismarı'' na odaklanmayı kendine bir borç bildi. Ancak konunun önde gelen uzmanlarıyla yapılacak bir çalışmanın değişimin öncüsü olabileceğine karar kıldı.

Her yıl sadece Türkiye'de cinsel suçlar sonrası hayatta kalan çocuk sayısı 20.000'e oldukça yaklaşmaktadır. Bazı çalışmalara göre kayda geçen vakaların sayısı tahmin edilen sayının sadece %15'in karşılık gelmektedir. Tamamı olmasa da çocuklara yönelik gerçekleştirilen yineleyici cinsel suçların ömür boyu devam eden ağır psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet verdiği su götürmez bir gerçektir. Yineleyici ifadesi sizi yanılmasın! Ağır hak ihlalleri içeren bu suçların tek seferlik dahi olsa hiç bir şekilde kabulu söz konusu değildir.

Eldeki veriler en iyimser ihtimalle, bu açıklamayı okuyan her 5 kadından ve her 10 erkekten 1'inin ya şu ana kadar cinsel istismara maruz kaldığını veya yaşam boyu deneyiminde en az 1 kere maruz kalacağını göstermektedir.

Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde;
%30'unun 2–5,
%40'ının 6–10,
%30’unun 11-17 yaş grubunda olduğu görülmektedir.

Çocuklar için alınabilecek önlemler ve yapılabilecek müdaheleler ancak bilgiyle mümkündür. Sizi cinsel suçlar sonrası hayatta kalan çocukların sesi olmak üzere bilgilenmeye ve cesaretlenmeye davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla...

Yer: Etkinlik zoom programı üzerinden online gerçekleşecektir.
Tarih: 25 Ekim 2020, Pazar
Saat: 09:30 - 19:00

Kayıt Ücreti: 120,00TL


Konuşmacılar:

PEDOFİLİ - Prof. Dr. Oğuz Polat (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak.)
FAİLLER - Prof. Dr. Abdullah Dinçkol (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fak.)
HAYATTA KALAN ÇOCUK - Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman (Marmara Üniversitesi Tıp Fak.)
ENSEST - Doç. Dr. Neslim Doksat (Beykent Üniverd sitesi Tıp Fak.)
CİNSEL TACİZ - Dr. Öğrt Üyesi Güliz Kolburan (phİstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.)
ÇOCUK EVLİLİKLERİ - Av. Zeynep Reva LL.M, PhD(c) (Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.)
ÇOCUKLA UZMAN GÖRÜŞMESİ - Dr. Öğrt. Üyesi Ayhan Erbay (Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.)
KORUMA - Dr. Öğrt. Görevlisi Bülent İlik (Başkent Üniversitesi Eğitim Fak.)


Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız.