PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARI İNCELEYEN 9 ANİMASYON

İnsanın kişisel hayatını ve çevresiyle etkileşimini sekteye uğratan durumların başında ruhsal bozukluklar gelir. Bu rahatsızlıklar farklı şekillerde kendini gösterir ve bireyin hayatını farklı yönleriyle olumsuz etkiler. Depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, bağımlılık ve benzeri birçok durum bu psikolojik bozuklukların farklı formlarıdır. Bunların göz ardı edilmesi bireyin hayatını gittikçe katlanılmaz hale sokar.

Toplumsal anlamda bu rahatsızlıkların varlığını kabul etmek bilgisizlik ve başa gelmemenin etkisiyle güçleşmektedir. Birçok kimse bu rahatsızlardan mağdur bireyleri anlamakta sıkıntı yaşamaktadır ya da bu bireylerin durumlarını inkar etmektedir. Bu da desteğe ihtiyacı olan kimselerin rahatsızlıklarıyla mücadele gücünü azaltmakta ve iyileşme sürecini uzatmaktadır.

Bu sebeple aşağıda yer alan animasyonların toplumsal bilinçlenme noktasında faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Birbirinden güzel bu 9 animasyon yaygın görülen psikolojik bozuklukları kısa ve etkili biçimde anlatmıştır. Keyifli seyirler dileriz. İzleyin, izletin!

1. The Face Thief (Alzheimer - Alzaymır)

Bu kısa animasyonun amacı Alzheimer (Alzaymır)'dan muzdarip kimselerin hatırlama kabiliyetlerini nasıl kaybettiklerini, yüzleri tanımada nasıl zorlandıklarını göstermek ve zihinsel durumlarının onları nasıl engellediğini açıklamaktır. Sonuna kadar izleyin, filmin anlamını orada bulacaksınız.

İzlemek için tıklayın

2. Tzadik (Depression - Depresyon)

Bu kısa film depresyonun nasıl hissettirdiğini ve ondan kurtulma çabasını etkileyici bir şekilde anlatmaktadır. Depresyon bazen sığınılan bir limanın rahatlığını sunar, bazen de ondan kurtulmak için savaşlar verirsiniz.

İzlemek için tıklayın

3. Chicken or The Egg (Addiction - Bağımlılık)

Bağımlılık, toplum içinde hepimizin bildiği ve birçok kimsenin mücadele ettiği gerçek bir problemdir. Bu alkol, madde, yiyecek veya sex şeklinde olabilir. Kişi hayatında var olan bağımlılıktan kurtulmaya çalıştığında bağımlılık geliştirdiği şey sürekli önüne çıkar ve yüzüne karşı çığlıklar atar. Bu güzel animasyon, bağımlılıktan kurtulmak güç olsa da sevilen birinin uygun rehberliğinde hayatınıza nasıl geri dönebildiğinizi göstermektedir.

İzlemek için tıklayın

4. Dream Catchers (Insomnia/Nightmare Disorder - Kabus/Uyku Bozukluğu)

Kabus boukluğu, çoğu zaman kişinin kendisinin farklı yollarla zarar gördüğünü içeren kabuslar şeklinde karakterize edilir. Bu kabuslar tekrarlayıcıdır ve bireyin günlük aktiitelerini de engeller. Bu kısa animasyon, böyle bir olayı ve olumlu bir tutumu sürdürmenin kabuslardan kurtulmada etkili bir yol olduğunu göstermektedir.

İzlemek için tıklayın

5. Gravity (Bipolar Disorder/Addiction - Bipolar Bozukluk/Bağımlılık)

Bipolar bozukluk, rastgele ve alternatif davranışlarla karakterize olan ekstrem depesyon ile noktalanan asşırı mutluluk halidir. Yani aşırı mutluluk sonrasında birey derin depresif bir duygu-durum haline bürünür. Bu kısa filmde gösterildiği gibi düzensiz davranışlara yol açar. Filmdeki kadın bir taraftan gölgenin arkadaşlığını isterken diğer taraftan bundan kaçmaktadır.

İzlemek için tıklayın

6. Out of Bounds (OCD/Agoraphobia - OKB/Agorafobi)

OKB'nin açılımı obsesif kompulsif bozukluktur. Birey, bu bozukluk etkisiyle belirli aktiviteleri beyni kabul edinceye kadar belirli şekillerde yapmaya devam eder. Bunları yapmaktan istese de kendini alıkoymakta güçlük çeker. Agorafobi, açık/halka açık yerlerden gerçekçi olmayan ve aşırı korku ile karakterize edilir. Bu filmde adamın balıkları için problemleriyle nasıl mücade ettiğini, onların üstesinden gelmek için gösterdiği yoğun çabayı göreceksiniz.

İzlemek için tıklayın

7. Caldera (Schizoaffective Disorder/SAD - Şizoaffektif Bozukluk)

Yönetmen, video açıklamasında, ilham kaynağının şizoaffektif bozuklukla mücadele eden babası olduğunu belirtmektedir. Ödül kazanan bu kısa animasyonda özellikle şizofrenideki halüsinasyonlar ve duygudurum bozukluğunun etkisiyle karakterize edilen şizoaffektif bozukluğunu göstermek için parlak görseller kullanılmıştır.

İzlemek için tıklayın

8. Reminiscence (Anxiety - Anksiyete)

Sosyal kaygı sadece bir sürü insanın ve açık alanların veya yeni deneyimlerin korkusu değildir. Beynin nöral fonksiyon bozukluklarına başvurduğu ve panik ataklar ile sonuçlanabilen bozukluk bu kısa animasyonda gösterilmiştir.

İzlemek için tıklayın

9. In Between (Anxiety - Anksiyete)

Bu animasyonda kabul edildiğinde anksiyetenin günlük hayatı etkilemekte gücünü nasıl yitirdiği ve etki alanını azalttığı çok güzel bir şekilde incelenmiştir.

İzlemek için tıklayın

Bu anlamlı videolardan sonra psikolojik bozukluklardan muzdarip kimselere daha kolay bir şekilde empati duyabilmenizi umuyoruz. Sosyal desteğin positif etki yaratma gücünü gözardı etmemeye çalışın.