ONLİNE TERAPİ I ONLİNE PSİKOLOG

Online Terapi Nedir?

Online terapi, çevrimiçi terapi veya e-terapi olarak isimlendirilen bu yöntem farklı sebeplerle yüz yüze bir psikolojik destek alınamadı durumlarda internet bağlantısı üzerinden bir online psikolog ile görüntülü görüşme, sesli iletişim ve mesajlaşma üzerinden kurulan psikoterapötik süreci ifade eder.

Online Psikolog Nedir?

Psikoloji lisansına sahip, psikoterapi alanında gerekli eğitimleri tamamlamış, hizmet sunduğu psikoterapi yöntemi konusunda süpervizyon sürecini tamamlamış, online terapi prosedürlerine ve online terapi hizmetinin etik çerçevesine hakim psikoloji bilimi profesyoneli ve psikoterapi uzmanıdır.

Online Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?
 • Psikolojik destek alacak bireyin yaşadığı sağlık problemleri veya güvenlik sorunları sebebiyle evden çıkmadığı, çıkmak istemediği durumlarda,
 • Psikolojik destek talep eden danışanın yakın çevresinde ulaşabileceği psikolog, terapist olmadığı durumlarda,
 • Danışanın gün içinde psikolojik danışmanlık merkezine gitme, ulaşma fırsatı bulunmadığı durumlarda,
 • Danışanın başka ülkede yaşayıp anadilinde psikolojik destek, terapi hizmeti alamadığı durumlarda,
 • Psikolojik destek, terapi hizmeti alacak bireyin agorafobi, sosyal fobi gibi çeşitli psikolojik süreçler yaşamasından dolayı evinden çıkamadığı durumlarda online bir psikolog eşliğinde online terapi hizmeti kullanılmaktadır.

Online Terapi Kimler İçin Uygun Değildir?
 • Halisünasyonlar, sanrılar yaşayan ve gerçeklik algısında zorlanmalar yaşayan bireyler,
 • İlaç gerektiren yoğun psikotik semptomlar gösteren bireyler,
 • Alkol, uyuşturucu madde gibi madde kullanım bozukluğu, bağımlılığı olanlar,
 • Kendisine zarar verme veya yaşamına son verme (intihar) eğiliminde olan bireyler (Lütfen benzer bir durumda size en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.),
 • Başkasına zarar verme riski taşıyanlar,
 • Bilgisayar teknolojisi ve internet bağlantısı konusunda rahatsızlık duyan veya bu konuda paranoid düşünceler besleyen bireyler için online psikolog desteğine başvurmak ve online terapi hizmeti almak uygun değildir.

Ayrıca yasalar çerçesinde suç unsuru taşıyan durumlarda online terapi hizmeti sağlanmamalıdır.

Online Terapinin Avantajları Nelerdir?
 • Online terapi, sosyal yaşamı etkileyen, risk faktörleri barındıran salgın hastalıklar durumunda (Koronavirüs – Covid-19 gibi) psikolojik desteğin devamını veya yeni ortaya çıkan psikolojik sıkıntıların, zorlanmaların giderilmesinde terapi hizmetini olanaklı kılar.
 • Online terapi, agorafobi ve sosyal fobi yaşayan, çekingen olduğu için terapi hizmeti almakta zorlanan bireylere alternatif bir çözüm üretmektedir.
 • Danışan ve terapist arasındaki fiziksel mesafe danışanın kendini daha rahat açmasına ve asıl sıkıntısını daha kolay ifade etmesine yardımcı olabilir.
 • Online terapi, sözel iletişimde zorlanan bazı danışanlar için yazılı iletişimi olanaklı kılar. Yazmanın getirdiğin psikotepötik faydalar terapötik sürece olumlu etki edebilir.
 • Anadilde duygu, düşünce ve deneyimlerin aktarılması çoğu zaman daha iyi sağlanır. Online terapi, yaşadığı yerde anadilinde psikolojik hizmet alamayacak danışanlar için psikoterapötik süreci olanaklı kılar. Ayrıca kültürel farkların psikoterapötik süreci etkileyebilecek olumsuz yanları da ortadan kaldırılmış olur.
 • Online terapi, yaşadığı yerde sınırlı psikolog bulunan veya hiç terpist olmayan bireyler için psikolojik desteği olanaklı kılar, bireyin kendisine uygun terapisti bulmasında daha çok seçenek sunar.
 • Online terapi, danışanla uzlaşma sağlanması halinde terapinin tüm ayrıntılarıyla kaydedilmesini olanaklı kılar. Böylece gerektiğinde terapistin daha önceki görüşmeleri veri kaybı olmadan tekrar kontrol etmesine yardımcı olur.
 • Online terapi zamansal ve maddi tasarruf sağlar. Hazırlanma ve ulaşım süresinin ortadan kalmasına olanak sağlayarak zamansal bir tasarruf elde edilir. Bunun yanında bazen online terapi ücreti daha düşüktür. Online terapi ücreti aynı olsa bile ulaşım masrafları, park yeri bulma ve park yeri ödemeleri gibi bazı nispeten küçük avantajları da vardır.

Online Terapinin Dezavantajları Nelerdir?
 • Online terapi, kriz durumlarında terapistin müdahalesini neredeyse olanaksız kılar.
 • Online terapi, terapi odasındaki izolasyonu ve danışan-terapist arasındaki otantik ilişkinin sağlanmasını zorlaştırır.
 • Online terapide teknolojik engeller, internet kopmaları, cihaza bağlı problemler ve kesintiler devam eden terapötik süreci olumsuz etkileyebilir.
 • Online terapi, online çözümler ve internet üzerinden veri akışı gerektirdiği için güvenlik problemleri yaratabilir.
 • Online terapi her danışana uygun değildir. Psikotik belirtiler gösteren, alkol ve madde bağımlılığı sergileyen bireyler, kendisine veya başkasına zarar verme ihtimali olan danışanlar için uygun bir yöntem değildir. Online terapi, 18 yaş altı bireyler için sınırlı bir hizmet sunmaktadır.
 • Online terapi, danışanın sözel olmayan davranış ve tutumlarını algılama konusunda terapiste sınırlılıklar getirir.


ONLİNE TERAPİDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Online terapi, geleneksel yüz yüze terapi ile karşılaştırıldığında üzerinde daha az bilimsel çalışma yapılmış ve herkese uygunluğu kanıtlanmamış yeni dönem bir uygulamadır. Yanıltıcı reklamlar sizi istemeyeceğiniz bir deneyimle karşı karşıya bırakabilir. Bu sebeple online terapi hizmetinin sizin için uygun olup olmadığından emin olmanız önemlidir. Online terapide dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Online terapide destek alacağınız uzman lisanslı bir terapist olmalıdır.

Online terapi süreci, yüz yüze terapinin bütün kurallarını kapsar. Psikolojik destek talep eden danışanın iletişim halinde olacağı uzmanın eğitimini ve lisansını incelemesi, profesyonelin alan mezunu olduğundan emin olması gerekir. Danışanın, uzman psikolog ve uzman terapistin hizmet alanlarını incelemesi önemlidir. Lisanslı bir terapist, online terapi ile ilgili sizden danışan bilgilendirme ve onam formu imzalamanızı talep eder. Sürecin nasıl işleyeceği hakkında size detaylı bilgi aktarır. İlişkinizin beklendiği gibi olmaması ve/veya size destek sağlayamadığını düşündüğü durumlarda sizi daha uygun bir uzmana yönlendirmekten çekinmez.

Kullandığınız site, uygulama güvenli mi? Bilgi güvenliği nasıl sağlanıyor?

Online terapide görüşmenin sağlandığı site veya uygulamaların güvenliği kritik bir değere sahiptir. Kullanılan platformların kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında ve danışan-terapist görüşmesinin gizliliği gözetilerek gerekli güvenlik prosedürlerini eksiksiz bir şekilde sağlamış olması gerekir.

Online terapi ilk tercih olmamalıdır.

Birçok uzman ve kuluruş tarafından yüz yüze terapi, online terapiye kıyasla daha kesin bir şekilde önerilir. Bazı uzmanların online terapi yöntemini neredeyse hiç bir zaman tercih etmez. Günümüzde yaşadığımız salgın (Koronavirüs – Covid-19) süreci uzmanları bu konuda tekrar düşünmeye itmiştir. Bu konudaki su götürmez gerçek online terapinin sınırlılıkları ve hangi durumlarda yüz yüze terapi kadar etkin olduğu yönünde yapılan çalışmaların sınırlılığıdır.

Online terapi herkese uygun değildir.

Eğer ilaç gerektiren psikotik bir tanıya sahipseniz, alkol veya madde bağımlılığı konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız, kendinize veya bir başkasına zarar verme düşünceleriniz, girişimleriniz varsa online terapinin size uygun olmadığını bilmeniz gerekir. Lütfen bu durumlarda size en yakın sağlık kuruluşu veya ruh sağlığı profesyoneline gidiniz.

Online terapinin etik sınırları iyi çizilmelidir.

Online terapide temel etik konuların çok önemli bir konu olması sebebiyle bu kısım maddeler halinde verilmiştir:

 • Online terapiye başlamadan önce terapistin danışandan bilgilendirilmiş onam formu alması gerekir. Bu form terapi süreci, potansiyel fayda ve riskleri, koruma önlemlerini ve alternatif durumları içermelidir.
 • Online terapide güvenlik önlemleri ne kadar iyi olursa olsun her zaman bir risk faktörü yarattığı danışana hatırlatılmalıdır. Online terapi sürecine girmeden önce danışanın bu riskleri kabul etmesi gerekir.
 • Online terapide tüm terapi süreçlerinde olduğu gibi danışana zarar vermemek temel esastır. Meleki yeterlilik ve yetkinlik online terapide de en başta gözetilmeli, terapist yetkinlik sınırlarını ihlal etmemelidir.
 • Acil müdahale gerektiren durumlar online terapide ekstra bir önem gerektirir. Bu sebeple terapistin danışanı iyi tanıması, kişisel bilgilerinin doğruluğundan emin olması, müdahale gerektiği durumlarda başvurmak için alternatif yöntemler edinmesi gerekir. Ayrıca danışanın intihar riski taşıma durumunu en başta değerlendirmek terapistin görevidir. Tehlike teşkil eden durumlarda klinik müdahale için danışan yönlendirmesi yapılmalıdır.
 • Online terapide de kişisel ve insani haklara saygı, ayrımcılıktan uzak tutum, önyargıları azaltmaya yönelik çaba, dürüstlük, mesleki ve bilimsel sorumluluklar yer alır.