HERKESİ ÇİZGİ FİLM İZLEDİĞİ YILLARA DAVET EDİYORUM!

En yaygın kitle iletişim aracı olan televizyon küçük büyük herkesi etkisi altına almış durumda. Televizyon yayınları içinde çizgi filmler; çocukların en fazla izlediği ve görsel özellikleri nedeniyle en fazla etkilendiği programlar arasındadır. Bir çoğumuzun çocukluğunda favori çizgi filmi ya da çizgi filmleri vardır. 1997 doğumlu biri olarak sabahın erken saatlerinde Telatabiler’ i izlemek için uyanırdım. Tabi şirinleri ve Tom ve Jerry’ i de anmamam mümkün değil… Peki bu çizgi filmler bizleri nasıl ve ne kadar etkiledi? Tom ve Jeryy masum muydu? Etkilenme düzeyi yaş, cinsiyet, izlenilen programın içeriği gibi birçok faktöre göre değişmektedir. Olumlu ve olumsuz etkilerinden söz edilse de araştırmalarda olumsuz etkiler daha fazla yer almaktadır.

Çizgi filmlerden etkilenmeye 2.5 yaşından itibaren başlanıldığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu yaş grubundaki çocuklarda televizyonda izledikleri çizgi film karakterlerinin ve olayların taklit edildiği görülmüş. 3-6 yaşlarına gelindiğindeyse çocukların çizgi film izlerken bir anlam arayışı içinde olduğu saptanmıştır.

Çizgi filmlerin olumsuz etkilerine bakıldığında şiddet yönelimli, agresif birey olma, dikkat eksikliği, sosyal ilişki kurmada zorlanma görülmektedir. Araştırmalar da en çok bahsi geçen şiddet ve cinsellik konularıdır. Bu noktada Can Dündar’ın söylemiş olduğu şu sözü hatırlayanlar vardır belki aranızda “Tom ve Jerry’ i ekrana sürerken, belki de şiddete sevimli bir maske giydirmiş ve çocukların bilinçaltına işlemiş oluyoruz.”

Doğru kullanıldığı takdirde çizgi filmlerin de öğretici, bilgilendirici, kişiliği geliştirici, model olabilen özellikleri de vardır. Doğruyu-yanlışı, güzeli-çirkini öğrenme yaşındaki çocuk için çizgi filmler örnek alınan eğiticidir. Kahramanların çizgi filmde oynadıkları roller, farklı hayat tecrübelerini çocuğun hayal dünyasına sunarak onların zihinsel gelişimine katkı sunmaktadırlar. ‘Caillou’nun arkadaşlarına örnek davranışlar sergilemesi, çevresindeki insanlara karşılıksız yardım etmesi gibi davranışlar buna örnek gösterilebilir. Son zamanların popüler çizgi filmi Pepe ise hem Türk kültürünün öğretilmesi hem de tuvalet eğitimi, diş fırçalama gibi konuların işlenmesinden dolayı olumlu bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anne babalara bu konuda düşen görevler:

Çocuğunuzun hangi çizgi filmi izlediğini ve çizgi filmin etkilerini kontrol etmek.

Çocuğunuzda meydana gelen davranış değişimlerini kontrol ederek olumlu ve olumsuz etkilerini gözlemlemek.

Çizgi film izleme sürelerini kontrol etmek

Herkesi çocukluğuna döndürüp izlediği çizgi filmleri, o yıllarını bir film şeridi gibi gözünün önünden geçirebildiysem ne mutlu bana! Umarım kendinizden bir parça bulduğunuz bir yazı olmuştur. Teşekkür ederim.

KAYNAKÇA

Şeker, T. Ve Balcı, E. V. (2013). Yeni Türk Çocuk Dizi Fenomeni" Pepee" Çizgi Dizisinin Alımlama Analizi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(33), 243-263.

Özdemir Adak, A. Ve Ramazan, O. (2012). Çizgi filmlerin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin anne görüşlerine göre incelenmesi.

Oruç, C., Tecim, E., ve Özyürek, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuğunun kişilik gelişiminde rol modellik ve çizgi filmler. Ekev Akademi Dergisi, 15(48), 281-297.