ÇOCUKLARINIZI BAĞIRARAK TERBİYE ETMEYE ÇALIŞMAK ZARAR VERİYOR

Pittsburgh ve Michigan Üniversitelerindeki araştırmacılar 967 ebeveyn ve çocukları ile uzun süreli bir araştırma yürüttü.Araştırmanın sonucuna göre ergenliğin başlangıcında sert ve aşağılayıcı bir dil kullanan ebeveynlerin çocukları, davranışlarını kontrol etmede zorluk yaşıyor.

Bu ailelerin çocukları diğer çocuklara göre okulda daha çok uygunsuz davranış sergiliyorlar. Araştırmaya göre ailelerine yalan söyleme, kavga etme ya da çalma eylemlerine daha eğilimliler. Aslında bir bakıma evde gördüğü uygunsuz davranışı okulda arkadaşlarına yansıtıyor.

Özellikle 13 yaşlarındaki çocuğunuzu bağırarak ya da kötü söz kullanalarak disipline etmeye çalışmanız, yaşıtlarına göre daha çok depresif belirtiler göstermelerine neden olabilir. Ergenlik başlangıcı olarak da bilinen bu yaşlar gençlerin hayatı sorguladıkları ve depresyon belirtilerinin en yaygın görüldüğü dönemlerdir. Şiddet ile büyüyen çocukların diğer çocuklara göre davranış problemi edinme olasılıkları daha yüksek. Ergenlik dönemi ise en kritik dönemlerden biridir.

Çocuklarınızın davranışlarını düzeltmek istiyorsanız ailelere tavsiyemiz onların davranışlarının getireceği sonuçları karşılıklı konuşmanız.Unutmayın her zaman bağırmanın ya da aşağılayıcı sözler söylemenin yerine kullanılacak doğru yöntemler vardır. Çocuklarınızın bu zorlu ve çalkantılı dönemlerinde bazı davranışlarını tölere edebilmeyi öğrenmek gerekebilir.

Society for Research in Child Development. "Using harsh verbal discipline with teens found to be harmful." ScienceDaily. ScienceDaily, 4 September 2013. .