ÇOCUKLARDA BAŞKALARININ EŞYALARINI İZİNSİZ KULLANMA-ALMA DAVRANIŞI

Başkalarının eşyalarını izinsiz kullanma-alma davranışı okul öncesi dönemde çok sık görülür. Okul öncesi dönemde ve ilkokulun ilk yıllarında çocuğun bilişsel gelişimi ve toplumsal-ahlaki gelişimi tamamlanmamıştır.

ÇOCUK BAŞKASININ EŞYASINI NEDEN İZİNSİZ KULLANIR-ALIR?

1)Kendisine ilgisiz davranan anne-babasının ilgisini çekmek,

2)İhtiyacı olmadığı halde alma isteğini bastıramaması,

3)Maddi yetersizlikler sonucu kendisinde bulunmayan eşyaya karşı alma isteği,

4)Sosyal bir gruba kabul edilip ilgi çekme isteği,

5)Sevgi yoksunluğu karşısında aileden öç alma isteği,

6)Mülkiyet duygusunun gelişmemesi,

7)Ailenin çocuğu yanlış\ hatalı yetiştirmesi,

8)Ailenin çocuğuna başkalarının haklarına ve mallarına saygı göstermesini öğretmemesi,

9)Ailenin aşırı baskısı sonucu çocuğun anne-baba otoritesine karşı gelmek istemesi,

10)Olumsuz arkadaş grupları.

Bunun gibi nedenler çocuğun; başkalarının eşyalarını izinsiz kullanmasına yol açmaktadır.

ANNE BABA BU KONUDA NE YAPMALIDIR?

1)Çocuğu bu davranışı yapmaya iten nedenler araştırılmalıdır.

2)Çocukla başkalarının eşyalarını izinsiz kullanma-alma davranışının neden yanlış olduğu üzerinde konuşmak gerekir.

3)Böyle bir durumla karşılaşıldığında diğer ebeveyni de bu durumdan haberdar etmek gerekir. Bu durumu görmezden gelmemek gerekir. Bu konu hakkında aile üyelerinin bir araya gelip konuşması gerekir.

4)Çocuğa küçük yaşlardan itibaren ‘’mülkiyet’’ kavramını öğretmek gerekir.

5)Çocuğun her istediği şeyi anında yapmak yerine kendi isteklerini erteleyebilmesini ve kontrol etmesini öğreterek çocuğa destek olunmalıdır.

6)Çocuğa bir başkasının eşyasını almak için izin istemesi gerektiği anlatmalıdır.

7)Çocuğa doğru model olmak gerekir.

8)Anne-baba izinsiz kullanılan-alınan eşyanın özür dilenerek sahibine geri verilmesi konusunda çocuğu teşvik etmelidir.

9)Çocuğa empati kurmayı öğretmek gerekir.

10)Çocuğun dürüst davranışlarını ödüllendirmek gerekir.

11)Çocukla yakın bir ilişki kurmak gerekir.

12)Çocuğa karşı ağır suçlamalar yapılmamalı ve örseleyici cezalar verilmemelidir.

13)Anne babaların çocuklarına olan sevgi ve ilgisini her zaman göstermesi ve çocuğun bunu hissetmesini sağlamak gerekir.

14)Çocuğun yaptığı bu olumsuz davranış karşısında duyarsız kalınmayıp çocukla açık ve net bir şekilde konuşulmalıdır.

NE ZAMAN UZMAN YARDIMI ALINMALI?

Eğer çocuk evden, okuldan veya başka kimselerden tekrar tekrar bir şeyler alıyorsa yani alma olayı yenileniyorsa rehberlik servisinden ya da çocuk psikoloğundan yardım alınmalıdır.