CİNSEL İSTİSMAR GÖRMEZDEN GELİNEMEYECEK BİR SUÇTUR

Cinsel istismar, cinsel şiddetin her türlü formudur. Tecavüz, çocuk istismarı, ensest ve akla gelebilecek rızasız her cinsel temas bu kategori içerisinde değerlendirilir.

Cinsel taciz özellikle kadınlara yönelik olmakla birlikte yaygın bir durumdur. Tecavüz vakalarının %90’ı kadınlara yöneliktir. Her 6 kadından biri bu tür durumlarla karşı karşıyadır. Her 5 kadından 1’i ve her 20 erkekten 1’i çocuk istismarına maruz kalmaktadır.

Cinsel taciz ve cinsel istismar aşağıdaki suçları kapsar:

Tecavüz: Rıza olmadan sekse zorlama ya da kanuni olarak belli bir yaş altındaki kimselerle olan cinsel temas olarak tanımlanabilir.

Çocuk istismarı: Çocuk istismarı çocukla olan herhangi bir cinsel teması kapsar. Bu durumla karşılaşan çocukların çoğu buna karşı gelebilecek yaşlardan daha küçüktür.

Ensest: Yakın akraba üyeleri arasında yaşanan cinsel temaslara denir. Bu tür vakalar iki yetişkinin arasında da yaşanabilemesine rağmen bu durum pek yaygın değildir. Ensest vakaların çoğunluğu çocuk istismarı şeklindedir.

Cinsel Taciz: Rıza olmaksızın cinsel temasa yönelik tüm davranışlardır. Tecavüze teşebbüs de cinsel taciz kategorisinde değerlendirilir.

Diğer cinsel taciz formları: Bazı cinsel taciz durumları hukuki ve psikolojik tanımalama içerisine girmese de mevcuttur. Bunlar ebeveynlerin çocuk önünde cinsel birleşmeye girmesi ya da çocukların uygun olmayan şekillerde cinsel içerikli konuşmalara maruz kaldığı durumlardır.

Hukuki olarak her ne kadar tartışmalı bir konu olsa da evli çiftler arasında da istem dışı cinsel davranışlar ciddi travmatik etkiler yaratmaktadır. Bu durum, zorlanan kişiyi kurban durumuna düşürmektedir. Ve suç olarak değerlendirilmesi elzemdir.

Cinsel istirmara maruz kalanlar sadece kadınlar değildir. Erkekler, LGBTQ üyeleri ve çocuklar olarak tüm gruplar değerlendirme içerisinde yer alır.

Cinsel istismara işaret eden bazı belirtiler aşağıdaki gibidir:

  • Depresyon
  • Kaygı
  • Öfke
  • Belli ortamlar ve insanlara yönelik açıklanamayan korkular
  • Cinsel isteksizlik
  • Kabuslar

Çocuk yaşta istismara uğramış bireylerin hayatlarının geri kalanında da tekrar istismara uğrama olasılıkları yüksektir. İstismar edilen çocukların yetişkinlik dönemlerinde uyuşturucu ve alkol kullanımı, yeme bozuklukları, keyif almada zorluklar ve yakın ilişkiler kurma noktasında sıkıntılar yaşama ihtmali yüksektir.

Cinsel tacize uğrayanlar sadece psikolojik yaralarla karşı karşıya değildir. Aynı zamanda uzun süren sağlık süreçleriyle de mücadele etmek zorunda kalınabiliyor bazen. Saldırıya uğrayan kimse bıçak yaraları, burkulma veya kırık kemikler, yırtılmış veya hasar görmüş cinsel organlar gibi yaralanmaları ve kesikleri veya daha ciddi yaralanmaları sürdürebilir. Başkalarının saldırı sonrası gebe kalma durumları gerçekleşebilir. Kurbanlar kronik ağrı, cinsel disfonksiyon, doğurganlık problemleri ve zayıf bağışıklık yanında açıklanamayan ağrılar, sızılar ve hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kalabiliyor.

Cinsel tacize bağlı psikolojik yaraların giderilmesi mümkündür. Özellikle terapist ve danışan arasındaki ilişkinin bu yara sarma sürecinde anlamlı bir değer taşıdığı söylenebilir. Bunun yanında aşağıdaki terapötik yöntemlerin bu süreçte etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Exposure Terapi: Özellikle cinsel istismar sonrası belli bir korkunun yer aldığı durumlarda kullanılır. Tacizin gerçekleştiği yere tekrar gitme korkusu ya da tacizci ile benzer kıyafet giyen kimselerden korkma gibi durumlarda uygulanır.

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Terapisi: İnce göz hareketleriyle beyin bağlantılarını yeniden gerçekleştirmek ve olayı yeniden işleme prosödürüne dayalıdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT): Bireyin durumlara yaklaşma biçimini değiştirmeye yönelik uygulanan prosödürlerle karakterizedir. Bir olaya karşı otomatik düşüncelerin ortaya çıkarılması ve bu düşüncelerin tekrar değerlendirilmesine yöneliktir.

Eğer cinsel istimar konusunda farkındalık yaratmak ve tecavüz kültürünü engellemeye yönelik bir yerde durmak istiyorsanız aşağıdaki basit adımları gerçekleştirebilirsiniz:

  • Cinsel istismara uğradıklarını söyleyen kişilere inanın.
  • Taciz içerikli şakalardan veya bu ifadeleri metafor olarak kullanmaktan vazgeçin.
  • Cinsel istismar hakkında konuşurken kullandığınız dile ve uyarıcılara dikkat edin. Karşınızdaki kişi taciz mağduru bir kimse olabilir.
  • Saldırıya uğramış yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza koşulsuz bir sevgi ve destek sunun.

Kaynakça: http://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/sexual-abuse