ANKSİYETE BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

Anksiyete Bozukluğu tedavi edilebilir bir durumdur.

Anksiyete tedavisinde ilaç tedavisi ve psikoterapi kullanılır. Bazı durumlarda psikoterapi tek başına fayda sağlarken, bazı durumlarda da psikoterapiye başlamak için bireyin bir süre ilaç tedavisi alma gerekliliği vardır. Genel olarak ilaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte yürütülmesi daha hızlı sonuçlar almayı sağlamaktadır. Bozukluğun komplikasyonuna ve ek tanılara bağlı olarak 5-6 seanstan yılları bulan bir tedavi sürecinden bahsedilebilir. Bazı bireylerde birden fazla anksiyete bozukluğu birlikte görülür. Bireyin anksiyete ile birlikte depresyon tanısı alma ihtimali de yüksektir. Alkol ve ilaç bağımlılıkları da tedavi sürecini uzatan unsurlardır.


ANKSİYETE(KAYGI) BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

  • İlaç Tedavisi
  • Psikoterapi
  • Destekleyici Yöntemler ve Alternatif Tedaviler

İLAÇ TEDAVİSİ

Anksiyete bozukluklarında anti-anksiyetik ve anti-depresan türü birçok ilaç kullanılır. Bağımlılık yaratan ve yan etkileri bulunan bu ilaçların kullanımı dikkatli şekilde yapılmalıdır. Kişisel farklılıklar ve komplikasyonlar ilaç türlerini belirler. Maksimum faydayı sağlamak için tedavi süresince, hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde ilaçlar ve bu ilaçların dozajları değiştirililebilir.

PSİKOTERAPİ

Bilişsel-Davranışçı Terapi, bireyin kaygıya neden olan düşüncelerini anlamaya, ayırt etmeye, değiştirmeye odaklanan ve bu değişiklik sonrası davranış değişikliği gerçekleşeceğine inanan iyi yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. Anksiyete durumlarında sıkça kullanılır ve başarı oranı yüksektir.

Sistematik Duyarsızlaştırma ve Maruz Bırakma, bireyin kontollü bir şekilde kaygı duyduğu durum ile yüzleştirilmesiyle gerçekleşir. Bu yöntemde amaç bireyin korktuğu ortam,durum, nesneler ile gerçekçi ilişkiler kurmasını sağlamaktır. Bireye gerçeğin düşündüğü gibi olmadığı gösterilir.

DESTEKLEYİCİ YÖNTEMLER

Rahatlama ve Nefes Eğitimleri, bireyin fiziksel gerginliğini hafifleten ve sağlıklı nefes alışını sağlayan bazı yöntemlerin eğitilmesini içerir. Günlük hayatta ve anksiyete durumlarında vücudun ve solunumun kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.